Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Verdicts Of The Directive Council In Years

                                                                Verdicts Of The Directive Council In Years
 

 YEAR 2018
 
-          Sentence No.1, date 22.01.2018, on some additions and changes in the calendar of training activities for the academic year 2017-2018.
-          Sentence No.2, date 22.01.2018, on the approval of the economical-financial report of the School of Magistrates for the period of January-December 2017.
-          Sentence No.3, date 22.01.2018, on some changes in the sentence no. 48, date 28.12.2015.
-          Sentence No.4, date 22.01.2018, on the annunciation of the vacancy in the position of home lecturer in the School of Magistrates.
-          Sentence No.5, date 22.01.2018, on an addition in the sentence no.1, date 31.01.2017, on the approval of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
-          Sentence No.6, date 22.01.2018, on the nomination of the Responsible of the Program of Continuous Formation.
-          Sentence No.7, date 21.03.2018, on some additions in the sentence no.1, date 31.01.2017 on the approval of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
-          Sentence No.8, date 21.03.2018, on the nomination of Mr. Idlir Peçi home lecturer in the School of Magistrates.
-          Sentence No.9, date 21.03.2018, on the organization of the procedure of the test of professional capacities of the ex officio subjects of evaluation.
-          Sentence No.10, date 21.03.2018, on some additions and changes in the calendar of training activities for the academic year 2017-2018.
-          Sentence No.11, date 06.04.2018, on some additions in the sentence no.1, date 31.01.2017, on the approval of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
-          Sentence No.12, date 06.04.2018, on the creation of the administering commission of the testing of ex officio subjects.  Read more...Informations

Mbylle