Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Verdicts Of The Directive Council In Years

                                                                Verdicts Of The Directive Council In Years
 

 YEAR 2017
 
 • Sentence No.1, date 31.01.2017, on the approval of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
 • Sentence  No.2, date 31.01.2017,  on the beginning of the procedures for the organization of the recognition’s examination for the academic year 2017-2018.
 • Sentence No.3, date 31.01.2017, on some changes in the sentence no. 48, date 28.12.2015.
 • Sentence  No.4, date 31.01.2017, on the approval of the economical-financial report of the School of Magistrates for the period of January-December
 • Sentence No.5, date 31.01.2017, on the approval of some additions and changes in the calendar of training activities for the academic year 2016-2017.
 • Sentence No.6, date 31.01.2017, on the approval of the division of the profiles of the candidates for magistrate who follow studies in the first year of the School of Magistrates for the academic year 2016-2017.
 • Sentence  No.7, date 20.04.2017, on the nomination of the members of the Administration Commission of the recognition’s examination and of the Observation Commission of the electronic evaluation.
 • Sentence  No.8, date 20.04.2017, on the approval of some additions and changes in the calendar of training activities for the academic year 2016-2017.
 • Sentence  No.9, date 21.04.2017, on the approval of the list of the electronic evaluation of the competitors participants in the first phase of recognition’s examination.
 • Sentence  No.10, date 27.04.2017, on the approval of the medium term draft budget of the School of Magistrates for the period 2018-2020.
 • Sentence No.11, date 28.04.2017, on the nomination of the Evaluation Commission of the professional test of the recognition’s examination of the candidates for magistrate in the School of Magistrates for the academic year 2017-2018.
 • Sentence No.12, date 09.05.2017, on the approval of the list of the results of the professional test of the competitors in the recognition’s examination for the academic year 2017-2018.
 • Sentence No.13, date 09.05.2017, on the nomination of the members of the Evaluation Commission of Mental and Psychological health for the recognition’s examination for the academic year 2017-2018.
 • Sentence No.14, date 15.05.2017, on the approval of the list of results of the professional test of the competitors in the recognition’s examination for the academic year 2017-2018.
 • Sentence  No.15, date 29.06.2017, on the approval of the Annex 10 of the Internal Regulation of the School of Magistrates, as well as the education plan for the third academic year  2017-2018.
 • Sentence  No.16, date 29.06.2017, on some additions and changes in the calendar of training activities for the academic year 2016-2017.
 • Sentence  No.17, date 29.06.2017, on the approval of the new strategy of the School of Magistrates for the period 2017-2020.
 • Sentence  No.18, date 29.06.2017,  on the annunciation of the vacancy in the position of home lecturer.
 • Sentence No.19, date 21.07.2017, on some additions and changes in the calendar of training activities for the academic year 2016-2017.
 • Sentence No.20, date 21.07.2017, on the payment of the scholarship of the candidates for magistrate.
 • Sentence  No.21, date 21.07.2017, on the testing of legal advisors.
 • Sentence  No.22, date 31.08.2017,  on the approval of the medium term draft budget of the School of Magistrates for the period 2018-2020.
 • Sentence  No.23, date 23.10.2017, on some additions and changes in the sentence no.1, date 31.01.2017, on the approval of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
 • Sentence  No.24, date 23.10.2017, on the approval of the education plan and program of the initial formation for the academic year 2017-2018.
 • Sentence No.25, date 23.10.2017, on the norming and rewarding of the academic activity, in the application of the program of the initial and continuous formation in the School of Magistrates.
 • Sentence No.26, date 23.10.2017, on the nomination of Mr.Sokol Berberi, home lecturer of the School of Magistrates.
 • Sentence No. 27, date 20.11.2017, on some changes in the sentence no.1, date 31.01.2017, on the approval of the Internal Regulation of the School of Magistrates.
 • Sentence No.28, date 20.11.2017, on the approval of the calendar of the continuous training for the academic year 2017-2018.
 • Sentence No.29, date 20.11.2017, on the approval of the Academic Report for the year 2016-2017.   Read more...Informations

Mbylle