Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Verdicts Of The Directive Council In Years

                                                                Verdicts Of The Directive Council In Years
 

  Year 2016
 
 • Sentence  No.1, date 27.04.2016 “On an alteration in the Sentence no.43, date 17.09.2015 ‘On the approval of outer professors, for the academic year  2015-2016”;
 • Sentence No.2, date 27.04.2016 “On the approval of the  Plan of Publications of the School of Magistrates for the period September 2015 – September 2017”;
 • Sentence No.3, date 27.04.2016 “On the approval of the  Regulation of Publications of the School of Magistrates”;
 • Sentence No.4, date 27.04.2016 “On the approval of the  Economical- Financial Report of the School of Magistrates for the period January – December  2015”, “On the approval of the  Middle term Project Budget of the School of Magistrates for the period  2017-2019”
 •  No. 193/1 Prot, date 27.04.2016 “On the approval of  the Table of Courses for the period January – June 2016”
 • Sentence No.5, date 27.07.2016 “On the approval of  the Education Program of the second year of the Program of the Initial Formation  of the School of Magistrates for the academic year 2016-2017”;
 • Sentence No.6, date 27.07.2016 “ On some alterations in the Sentence no. 3, date 27.04.2016 ‘On the approval of the  Regulation of Publications of the School of Magistrates”;
 • Sentence No.7, date 27.07.2016 “On some alterations in Internal Regulation of the School of Magistrates”;
 • Sentence No.8, date 01.09.2016 “ On the alteration of the date of the competition of admission for the academic year 2016-2017”;
 • Sentence No.9, date 26.09.2016 “ On the establishment of the date of the making of the first phase of the competition of admission  for the academic year  2016-2017”;
 • Sentence No. date 26.09.2016 “ On the approval of the Administrative Commission of the Competition of Admission and of the Commission for the observation of the Electronic Evaluation”;
 • Sentence No.11, date 26.09.2016 “ On the approval of the list with courses and specialists of the second academic year  2016-2017”; Read more...

Informations

Mbylle