Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
Viti 2016
 
 • Vendim Nr.1, datë 27.04.2016 “ Për një ndryshim në Vendimin nr.43, datë 17.09.2015 ‘ Për miratimin e pedagogëve të jashtëm, për vitin akademik 2015-2016”;
 • Vendim Nr.2, datë 27.04.2016 “ Për miratimin e Planit të Botimeve të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Shtator 2015- Shtator 2017”;
 • Vendim Nr.3, datë 27.04.2016 “ Për miratimin e Rregullores së Botimeve të Shkollës së Magjistraturës”;
 • Vendim Nr.4, datë 27.04.2016 “ Për miratimin e Raportit Ekonomik-Financiar  të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar – Dhjetor2015”, “ Për miratimin e Projekt Buxhetit Afatmesëm të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2017-2019”
 • Nr. 193/1 Prot, datë 27.04.2016 “ Për miratimin e Pasqyrës së Kurseve për periudhën Janar – Qershor 2016";
 • Vendim Nr.5, datë 27.07.2016 “ Për miratimin e Planit Mësimor të vitit të dytë të Programit të Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2016-2017”;
 • Vendim Nr.6, datë 27.07.2016 “ Për disa ndryshime në Vendimin Nr.3, datë 27.04.2016 ‘ Për miratimin e Rregullores së Botimeve të Shkollës së Magjistraturës”;
 • Vendim Nr.7, datë 27.07.2016 “ Për disa ndryshime në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”;
 • Vendim Nr.8, datë 01.09.2016 “ Për ndryshimin e datës së konkursit të pranimit për vitin akademik 2016-2017”;”
 • Vendim Nr.9, datë 26.09.2016 “ Për caktimin e datës së zhvillimit të fazës së parë të provimit të pranimit për vitin akademik 2016-2017”;
 • Vendim Nr.10, datë 26.09.2016 “ Për miratimin e Komisionit Administrativ të Provimit të Pranimit dhe Komisionit të Mbikqyrjes së Vlerësimit Elektronik”;
 • Vendim Nr.11, datë 26.09.2016 “ Për miratimin e listës me kurset dhe specialistët e vitit të dytë akademik 2016-2017”;
 • Vendim Nr.12, datë 11.10.2016 “ Për miratimin e listës së vlerësimit të konkurentëve pjesëmarrës në fazën e parë të provimit të pranimit për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.13, datë 11.10.2016 “ Për miratimin e anëtarëve të Komisionit të Shëndetit Mendor dhe të modelit të tezës me shkrim PSSI, të testimit të shëndetit mendor dhe psikologjik të provimit të pranimit në Shkollën e Magjistraturës për viitn akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.14, datë 11.10.2016 “ Për disa ndryshime në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr.15, datë 24.10.2016 “ Për caktimin e Komisionit të Vlerësimit të testimit profesional të provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.16, datë 07.11.2016 “ Për miratimin e listës së fituesve për kandidatët për magjistratë për viitn akademik 2016-2017 dhe fillimi i datës së procesit mësimdhënës”
 • Vendim Nr.17, datë 21.12.2016 “ Për miratimin e Planit dhe Programit Mësimor të vitit të parë dhe listës së pedagogëve/ specialistëve të jashtëm për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.18, datë 21.12.2016 “ Për një ndryshim në Planin Mësimor të vitit të dytë dhe miratimin e Programit Mësimor të vitit të dytë për vitin akadmeik 2016-2017 ”
 • Vendim Nr.19, datë 11.10.2016 “ Për miratimin e Raportit të Veprimtarisë Akademike të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2015-2016” Lexo më shumë...

Njoftime

Mbylle