Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Professors work and materials

Magazine Jeta Juridike, Year 2010
 
·         No.1, Dr. Sokol Sadushi –The legislative omission, as a specific matter for the Jurisdiction of the Strasbourg Court.
 
·         No.3, Ma. Artan Hajdari – The lawsuit for the demand of inheritance.
 
Magazine Jeta Juridike No. 4, Year 2011
 
·          Prof. Dr. Mariana TUTULANI-SEMINI – The causation of damage and the judicial practice related with it.
 
Magazine Jeta Juridike, Year 2012
 
·         No.1, Dr. Sokol Sadushi - Constitutional principles and standards – The base for the orientation of the jurisprudence of the constitutional court.
 
·         No.4, Prof. Dr. Arta Mandro-Balili – The establishment of the paternity of the child in the focus of the jurisprudence of the European court on human rights and of the legislation of the domestic judicial practice.
 
Magazine Jeta Juridike No. Year 2013
 
·          Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI – The invalidity of the judicial actions from the viewpoint of the civil code, doctrine and judicial practice.
·        
Magazine Jeta Juridike No.3, Year 2014
 
·         Arben RAKIPI - Premeditation
 
·         Prof.Dr. Arta Mandro & Prof.Dr. Hamdi Podvorica – The invalidity of marriage (Comparative  approach of the regulations of the Family Code of Kosovo and of the Family Code of  Albania) 
 
 
Editioned Books
 
 
1.      Author: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; The title of the book: The Civil Law; The edition year: 2003.
 
2.      Author: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; The title of the book: The Law of Obligations and of Contracts. (General Part);
The edition year: 2006.
 
3.      Author: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; The title of the book: The Law of Obligations and of Contracts. (Specific Part);
The edition year: 2006.
 
4.      Author: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; The title of the book: The right of Author in Albania; The edition year: 2009.
 
5.      Author: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; The title of the book: Manual on the Right of Author; The edition year: 2007.
 
6.      Author: Kore, Dashamir; The title of the book:  Some theoretical and practical studies on the Civil Procedure; The edition year: 2001.
 
7.      Author: Dr. Mandro, Arta; The title of the book: Roman law; The edition year: 1998.
 
8.      Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book: The Administrative Law Theory of the Administrative ActThe edition year: 2000.
 
9.      Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book: The Administrative Law - Theory of the Administrative Act; The edition year: 1999.
 
10. Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book: Constitutional Control; The edition year: 2004.
 
11. Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book: The Administrative Law 2- (Third revised edition); The edition year: 2005.
 
12. Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book: Administrative guide for the units of the local government. MANUAL; The edition year: 2006.
 
13. Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book: The Constitutional Justice in development; The edition year: 2012.
 
14. Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book:  Administrative Courts and legal control on the administration; The edition year: 2014.
 
15. Author: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; The title of the book: Judicial labor conflicts based on gender; The edition year 2015.
 
16. Author: Prof.Dr. Mandro, Arta; The title of the book: Family Matters of marriage and gender-role of judges; The edition year 2015.
 
17.  Author: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol; The title of the book:  "Administrative Procedural Law. An analysis of the Administrative Procedures Code."The edition year: 2017.Informations

Mbylle