Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numri i revistës Jeta Juridike viti 1999

Jeta Juridike Nr.1 QERSHOR 1999

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PASQYRA E LENDËS
 
 
EDITORIAL STUDENTOR ....................................................... 5
 
KUSHTETUTA E RE DHE DISA PROBLEME
TE FILL1MIT TE ZBAT1MIT TE SAJ (Krenar Loloçi).................... 7
 
L1GJ1 SHQIPTAR "PER KONKURRENCEN":
KLIPTIMI DHE HAPESIRAT E VEPRIM1T TE TIJ
NE SHQ1PER1 (Argita Berisha Malltezi, LL.M.) ....................... 33
 
DISA KOMENTE NË LIDHJE ME LIGJIN
“MB1 KTHIM1N DHE KOMPENSIMIN E
PRONAVE ISH-PRONAREVE" (Dr. Juliana Latifi) ..................... 47
 

 

E DREJTA TREGTARE (Zhvillimi i saj ne mesjetë,
i shkeputur nga libri ''Law and Revolution" [E drejta dhe
revolucioni ) nga profesori Amerikan Harold J. Berman)............... 67Njoftime

Mbylle