Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  6-7 Korrik 2017

                                            SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  Dita e parë: Mbi organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë. Efektet e vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese për vendimmarrjen e gjykatave të zakonshme.
  Dita e dytë: Dimensioni i ri i aksesit dhe bashkëpunimit të individit me institucionet e drejtësisë. Gjykimi kushtetues i kërkesave individuale dhe shqyrtimi i informacioneve dhe kërkesave të qytetarëve nga organet e pushtetit gjyqësor.
                                    
                                                    6-7 Korrik 2017,Tiranë
   
  Kursi: K8
  Periudha:  6-7 Korrik 2017
  Ekspertë:  Dita e Parë: Perikli Zaharia/Vitore Tusha
                       Dita e Dytë: Aurela Anastasi/ Alma Vokopola
  Lehtësues: Florjan Kalaja
   
  Orari i fillimit:  9:00
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës  Njoftime

  Mbylle