Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

6-7 Korrik 2017

                                          SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Dita e parë: Mbi organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë. Efektet e vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese për vendimmarrjen e gjykatave të zakonshme.
Dita e dytë: Dimensioni i ri i aksesit dhe bashkëpunimit të individit me institucionet e drejtësisë. Gjykimi kushtetues i kërkesave individuale dhe shqyrtimi i informacioneve dhe kërkesave të qytetarëve nga organet e pushtetit gjyqësor.
                                  
                                                  6-7 Korrik 2017,Tiranë
 
Kursi: K8
Periudha:  6-7 Korrik 2017
Ekspertë:  Dita e Parë: Perikli Zaharia/Vitore Tusha
                     Dita e Dytë: Aurela Anastasi/ Alma Vokopola
Lehtësues: Florjan Kalaja
 
Orari i fillimit:  9:00
Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës

Njoftime

Mbylle