Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Notification on the completion of the procedure for preliminary evaluation parallel motion for the competition Specialist of archive-protocol/Director’s secretary, without candidates

The School of Magistrates
 
Subject:  Notification on the completion of the procedure for preliminary evaluation “parallel motion” for the competition: Specialist of archive-protocol/Director’s secretary, without candidates.
 
In the application of Law no.152/2013, on the civil clerk, changed, of the Article 25 of Chapter V, parallel motion and promotion, as well as of Chapter VII, parallel motion, of the sentence of the Council of Ministers no.243, date 18.3.2015, on the acceptance, parallel motion, period of proof and nomination in the executive category, is notified the completion of the procedure for parallel motion, for the competition of 1 (one) vacancy in the position of Specialist of archive-protocol/Director’s secretary, without candidates.                                     Informations

Mbylle