Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

11 december 2019 / NOTIFICATION ON THE COMPLETION OF THE EVALUATION PHASE OF CANDIDATES FOR THE POSITION OF SPECIALIST OF ARCHIVE-PROTOCOL/ DIRECTOR’S SECRETARY

THE SCHOOL OF MAGISTRATES
 
NOTIFICATION ON THE COMPLETION OF THE EVALUATION PHASE OF CANDIDATES
 
The School of Magistrates, in the application of Article 22 of  Law no.152/2013, on the civil clerk, changed, as well as of Chapter VII of the sentence of the Council of Ministers no.243, date 18.3.2015, on the acceptance, parallel motion, period of proof and nomination in the executive category, at the end of the evaluation phase of candidates for the competition of parallel motion notifies that, for the position of 1 (one) vacancy as Specialist of Archive-Protocol/ Director’s secretary, the winning candidate is:
 
Mrs. Alma ZiliInformations

Mbylle