Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  21-22 Qershor 2017

                                     SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  E drejta administrative në kontekstin ndërkombëtar.
  • Drejtësia Administrative dhe Bashkimi Evropian.
  • Drejtësia Administrative Shqiptare në kontekst ndërkombëtar: zhvillimi i jurisprudencës së drejtësisë administrative në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 
                                       21-22 Qershor 2017, Tiranë
   
  Kursi : AD2
  Periudha:  21-22 Qershor 2017
  Ekspertë:  Sokol Sadushi, Gent Ibrahimi
  Lehtësuese: Alma Kodraliu
   
  Orari i fillimit:  9:00
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
     Njoftime

  Mbylle