Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

21-22 Qershor 2017

                                   SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
E drejta administrative në kontekstin ndërkombëtar.
  • Drejtësia Administrative dhe Bashkimi Evropian.
  • Drejtësia Administrative Shqiptare në kontekst ndërkombëtar: zhvillimi i jurisprudencës së drejtësisë administrative në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 
                                     21-22 Qershor 2017, Tiranë
 
Kursi : AD2
Periudha:  21-22 Qershor 2017
Ekspertë:  Sokol Sadushi, Gent Ibrahimi
Lehtësuese: Alma Kodraliu
 
Orari i fillimit:  9:00
Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
 

Njoftime

Mbylle