Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

22-23 Maj 2017

                                 1. SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
E drejta e jetes private dhe familjes ne kendveshtrimin e nenit 8 te KEDNJ si dhe problematikat Shqiptare ne çeshtjet mbi reputacionin, abuzimin me te drejten e informimit si dhe vepra penale e shpifjes.
 
                                        22-23 Maj 2017,Tiranë
 
Periudha:  22-23  Maj 2017
 
Ekspertë:Mariana Semini, Eralda Cani
Lehtësues:Engert Pellumbi
 
 
Orari i fillimit:  9:00
Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistratures
 
 
 
                                    2. SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Veprimet e administrates ne veprimet proceduriale dhe ne perdorimin e sistemit te menaxhimit elektronik.  [1] “Teknikat e Arkivave, afatet rruajtjes së dosjeve gjyqësore dhe afatet dhe procedura për asgjesimin e tye, informatizimi i arkivës së gjykatës. [2] “Mbajtja e proçesverbalit me mjete audio i seancave gjyqësore dhe seksioni i shënimeve të përmbledhura (indeksi-lognotes) si dhe hedhja e tyre në sistem.
 
                                        22-23 Maj 2017,Tiranë
 
Periudha:  22-23  Maj 2017
 
Ekspertë:Admir Belishta, Sander Simoni
Lehtësues: Roland Jaupaj
 
 
Orari i fillimit:  9:00
Vendi i trajnimit: SHM ne bashkepunim me MD (Trajnim i Administrates Gjyqesore)

Njoftime

Mbylle