Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  22-23 Maj 2017

                                   1. SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  E drejta e jetes private dhe familjes ne kendveshtrimin e nenit 8 te KEDNJ si dhe problematikat Shqiptare ne çeshtjet mbi reputacionin, abuzimin me te drejten e informimit si dhe vepra penale e shpifjes.
   
                                          22-23 Maj 2017,Tiranë
   
  Periudha:  22-23  Maj 2017
   
  Ekspertë:Mariana Semini, Eralda Cani
  Lehtësues:Engert Pellumbi
   
   
  Orari i fillimit:  9:00
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistratures
   
   
   
                                      2. SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  Veprimet e administrates ne veprimet proceduriale dhe ne perdorimin e sistemit te menaxhimit elektronik.  [1] “Teknikat e Arkivave, afatet rruajtjes së dosjeve gjyqësore dhe afatet dhe procedura për asgjesimin e tye, informatizimi i arkivës së gjykatës. [2] “Mbajtja e proçesverbalit me mjete audio i seancave gjyqësore dhe seksioni i shënimeve të përmbledhura (indeksi-lognotes) si dhe hedhja e tyre në sistem.
   
                                          22-23 Maj 2017,Tiranë
   
  Periudha:  22-23  Maj 2017
   
  Ekspertë:Admir Belishta, Sander Simoni
  Lehtësues: Roland Jaupaj
   
   
  Orari i fillimit:  9:00
  Vendi i trajnimit: SHM ne bashkepunim me MD (Trajnim i Administrates Gjyqesore)  Njoftime

  Mbylle