Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Editions 2008-2010

 

 

The Publication title: 10 Breza Magjistratë
The Authors: Shkolla e Magjistraturës
The year of publication : Tirana, 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Programi i Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës Për Gjyqtarë dhe Prokurorë 2009-2012.
The Authors: Shkolla e Magjistraturës
The year of publication : Tirana, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Mbi disa ceshtje te se drejtes penale dhe procedurale penale
The Authors: Studentet Shkolles se Magjistratures
The year of publication : Tirana, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Koment mbi Procedurën Penale
The Authors: Shkolla e Magjistraturës, Dhimitër Lara
The year of publication :Tirana, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Çështje të së drejtës Administrative në vështrim Krahasues
The Author: Shkolla e Magjistraturës
The year of publication :Tirana, 2010Informations

Mbylle