Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Kandidatë për magjistratë Gjyqtar dhe Prokuror 2015-2018

  • Gjyqatrë të emeruar në 2019
Nr.          Emër Mbiemër                                          Vendi i emërimit
 
1.            Lorena Çabej                                                     Lushnjë
2.             Olti Skrame                                                       Kurbin
3.            Afërdita Caco                Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër
4.             Ervin Sulaj                                                          Korçë
5.             Suela Xhani                                                       Sarandë
6.              Merita Karaj                                                       Kukës
7.              Suela Dashi                                                    Gjirokastër
8.            Amarilda Sulaj                                                       Pukë
9.              Ardit Kuka                                                          Dibër
10.          Enkeleda Dalipi                                                   Tropojë
 
  • Prokurorë të emeruar në 2019
Nr.          Emër Mbiemër                                          Vendi i emërimit

1.              Eliora Elezi                                                      Krujë
2.              Erida Visoçi                                                     Vlorë
3.             Mediana Meta                                                  Kavajë
4.            Françesk Ganaj                                                 Lezhë
5.            Odeta Todorushi                                                Korçë
6.           Albjona Papajani                                                 Berat
 Njoftime

Mbylle