Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajnimi i Trajnerëve

Trajnim i Trajnerëve që  do të  zhvillohet në kuadrin e Trajnimit Vazhdues viti akademik 2016-2017:
 
Data Partnere Eksperte Kursi Tema
19-20 Dhjetor 2016
Këshilli i Europës
Help program
Ekspert te Këshillit të Europës
 
Lehtësues
Mirela Bogdani
 
Moderator:
Mariana Semini [dita e parë]
Arta Mandro [dita e dytë]
 
ToT
Trajnim Trajnerësh
 1. Metodologjia e HELP
 2. Trajnim per Moodle Platform (hedhja e te dhenave ne HELP) dhe 
 3. Realizimi i përmbajtjes së temave lidhur  me: Arsyetimi i vendimeve; Të drejtat e fëmijëve dhe drejtësia miqësore për të miturit; Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë.
 
14-17 shkurt 2017 KE Gent Ibrahimi
ToT
Trajnim Trajnerësh
Neni 10 i KEDNJ.
 
 
Trajnim i Trajnerëve që  do të  zhvillohet në kuadrin e Trajnimit Vazhdues viti akademik 2014-2015:
 
 
Nr Data Partnere Eksperte Kursi

Tema

1.       

13 Shkurt  

 

KiE   
Sopho Gelashvili
Jacques    Buehler
Elira Kokona
E               Mjetet dhe udhëzimet e CEPEJ. 
2. 4-5 Maj 2015 EURALIUS IV Walter Renner  

Trajnim Trajneresh.

 Njoftime

Mbylle