Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Temat e studentëve

Studentët e vitit të dytë duhet të përgatisin një temë diplome e cila mbrohet në fund të vitit të II para një jurie të ngritur nga pedagogët e brendshëm të Shkollës, nën udhëheqjen e një profesionisti nga radhët e gjyqësorit/prokurorisë apo profesori universiteti të miratuar nga Drejtoria e Shkollës. 
Përgatitja e temës do të mbështetet në materialet arkivore të Gjykatës dhe të Prokurorisë si dhe literaturën e autorëve vendas dhe të huaj.
Përzgjedhja e temave do të bëhet nga Drejtoria e Shkollës, pasi të jetë marrë më parë edhe sugjerimi i studentëve. 

 Mbrojtja e temës bëhet para një jurie dhe ka vlerësim të veçantë.
 Njoftime

Mbylle