Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Politika sociale; Burra dhe gra; Pagë e njëjtë; Fondet e pensioneve: C 379/99

Çështja C 379/99, GJED Luksemburg, 9 Tetor 2001
Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG dhe Hans Menauer
Lidhur me interpretimin e Nenit 119 të Traktatit të KE[1]
 
Fusha: Politika sociale – Burra dhe gra – Pagë e njëjtë – Fondet e pensioneve të besuara me sigurimin e përfitimeve sipas një skeme profesionale pensionesh – Detyrim për të garantuar një trajtim të njëjtë të ndërmjet burrave dhe grave
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me interpretimin e Nenit 119 të Traktatit (zëvendësuar me Nenet 136-143 Traktatit të KE). Çështja lidhet me faktin nëse z. Menauer ka të drejtë të pretendojë pensionin e të vesë së tij dhe nëse Fondi i Pensioneve duhet të garantojë këtë të drejtë, bazuar në parimin e trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në përfitimin e skemave të pagesave të sigurimeve shoqërore.Njoftime

Mbylle