Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Photo gallery

Photos of the premises of the Magistrates' School

School Premises

 

 

 

 

 

 

 

Main Entrance to the School of Magistrates

 

 

 

 

 

 

 

School Hall

 

 

 

 

 

 

Courtroom

 

 

 

 

 

 

 

Conference room

 

 

 

 

 

 

 

Library

 

 

 

 

 

 

Class of magistratesInformations

Mbylle