Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

KEE Marrëveshja e Asocimit e Turqisë: C 325/05

Çështja C 325/05, GJED Luksemburg, 18 Korrik 2007
Ismail Derin v. Landkreis Darmstadt-Dieburg,
 
Fusha: KEE Marrëveshja e Asocimit e Turqisë – Neni 7/1 i Vendimit Nr. 1/80 të Këshillit të Asocimit ‘nënshtetasit turq në moshë më të madhe se 21 vjeç nuk duhet të varen nga prindërit e tyre’ – humbja e të drejtave që lidhen me aksesin në punësim dhe me të drejtën e banimit – Neni 59 i Protokollit Shtesë ‘Trajtim më i favorshëm se qytetarët e Shteteve Anëtare’ – Dënim penal – Kushte që lidhen me procedurën e humbjes së të drejtave të fituara – Përputhshmëria me rregullin sipas të cilit Republika e Turqisë nuk mund të këtë një trajtim më të favorshëm se sa trajtimi që aplikohet nga Shtetet Anëtarë.
 
Abstrakti i Vendimit
Problematika e çështjes lidhet me interpretimin e Nenit 59 të Protokollit Shtesë të nënshkruar në 23 Nëntor 1970 në Bruksel dhe miratuar me Rregulloren e Këshillit (KEE) 2760/72 si dhe të Nenit 6, 7 dhe 14 të Vendimit Nr. 1/80 të Këshillit të Shoqatës të 19 Shtatorit 1980, për krijimin dhe zhvillimin e tij. Këshilli i Shoqatës u krijua nga marrëveshja midis Komunitetit Ekonomik Evropian dhe Turqisë, në vitin 1963, miratuar me Vendimin 64/732/KEE (23 Dhjetor 1963).
Procedimi filloi nga z. Derin, një shtetas turk ndaj distriktit administrativ të Darmstadt-Dieburg (Gjermani) lidhur me procedurën e dëbimit nga territori i shtetit gjerman.
 Njoftime

Mbylle