Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aksesi në arsim; Shtetësia; Studimet në fushën e shëndetit publik: C 73/08

Çështja C 73/08, GJED, Luksemburg, 13 Prill 2010
Nicolas Bressol and Others, Céline Chaverot and Others v Gouvernement de la Communauté française
 
Fusha: Aksesi në arsim, kufizimi i listave të studentëve jo rezident, shtetësia, studimet në fushën e shëndetit publik, fusha mjekësore dhe paramjekësore, parimi i proporcionalitetit, roli i komunitetit.
 
Abstrakt i Vendimit
Objekti i këtij gjykimi lidhet me kushtetutshmërinë së dekretit të Komunitetit Francez që rregullon numrin e studentëve në disa programe të studimeve universitare të arsimit të lartë. Ai i referohet aksesit në arsimin e lartë, lëvizjes së lirë të njerëzve nga njëri shtet anëtar në tjetrin me qëllim që të ndjekin studimet atje, si dhe kufizimin e listave të studentëve jo-rezident nga kurset universitare në fushën e shëndetit publik.
Nga pikëpamja ligjorevendimi i referohet neneve 2(2) dhe 13 (2) të Marrëveshjes Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 1966 ; neneve 3(1) dhe 24(1) të Direktivës 2004/38/EC të Parlamentit Evropian; si dhe nenet 1-9 të Dekretit, lidhur me edukimin e lartë.
 
Çështja e shtruar për diskutim nga Gjykata Kushtetuese Franceze është nëse dekreti i komunitetit është i kundraligjshëm për shkak se krijon diskriminim duke kufizuar numrin e studentëve jorezident të regjistrohen për herë të parë në universitete në mjekësi apo degët paramjekësore.
 Njoftime

Mbylle