Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Dhuna në familje; E drejta e jetës; Mjete efektive: Branko Tomašić dhe të tjerë kundër Kroacisë

Çështja Nr. [46598/06], GJEDNJ, Strasburg, 15 janar 2009 [Seksioni I]
Branko Tomašic dhe të tjerë kundër Kroacisë 
 
Fusha: Dhuna në familje; E drejta e jetës; Mjete efektive; Veprime pozitive; Hetim efektiv; Neni 2 dhe neni 13 i KEDNj.
 
 
Abstrakt i Vendimit
kjo çështje ka të bëjë me shkeljen e detyrimeve pozitive që ka shteti me qëllim që të mbrojë jetën e personave ndaj dhunës në familje të cilët kërcënohen për vdekje, duke marrë masat adekuate, mbështetur në nenin 2 të KEDNJ. Aplikantët janë të afërmit e M.T. dhe fëmijës së saj të mitur, V.T, të dy të vranë në gusht 2006 nga M.M, përkatësisht ati i fëmijës. Nga faktet rezulton se M.T. dhe M.M. kishin jetuar së bashku në shtëpinë e prindërve të M.T deri në korrik të vitit 2005. Mandej M.M kishte lëvizur për shkak të mosmarrëveshjeve me anëtarët e familjes. Në janar të 2006 M.T. kishte paraqitur një padi penale kundër M.M. për shkak të kërcënime për vdekje bërë nga ana e këtij të fundit. Sipas një vlerësimi psikiatrik, autoritetet ishin informuar se M.M kishte shumë të ngjarë të përsëriste vepra të ngjashme në të ardhmen dhe nënvizohej nevoja për trajtimin e tij psikiatrik. Më 15 mars 2006 Gjykata Komunale e kishte gjetur M.M fajtor sepse ai në mënyrë të përsëritur kishte kërcënuar se do të vrasë veten, M.T dhe fëmijën e tyre V.T me një bombë. Ai u dënua me pesë muaj burg, dhe si një masë sigurie, ishte urdhëruar që të ketë trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Më 28 prill 2006 Gjykata e shkallës së dytë kishte reduktuar kohëzgjatjen e dënimit të tij me burgu dhe të trajtimit. M.M. u lirua më 3 korrik 2006. Më 15 gusht 2006 ai qëlloi për vdekje M.T. dhe V.T. dhe mandej kishte kryer vetëvrasje duke u kthyer të njëjtën armë nga vetja.
 Njoftime

Mbylle