Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

E drejta e rezidencës: C 484/07

Çështja C 484/07, GJED, Luksemburg, 16 Qershor 2011
Fatma Pehlivan v. Staatssecretaris van Justitie,
 
Fusha:  KEE- Marrëveshja e Asociimit me Turqinë, Vendimi Nr. 1/80 i Këshillit të Asociimit – E drejta e rezidencës e anëtarëve të një familjeje të një nënshtetasi turk, i regjistruar si person i fuqisë punëtore në një nga Shtetet Anëtare.  
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me procedimin ndërmjet Znj. Pehlivan, një nënshtetase turke dhe Sekretarit të Shtetit për Çështjet e Drejtësisë ‘the Staatssecretaris’ lidhur me heqjen e lejes së qëndrimit të lëshuar për këtë person si dhe me procedurat e dëbimit të saj nga territori i Holandës.
Autoritetet holandeze, bazuar në faktin se Znj. Pehlivan kishte jetuar në mënyrë të paligjshme në Holandë deri në 22 Dhjetor 2000, që përfshin një periudhë më të shkurtër se tre vjet, duhej ta përjashtonin nga përfitimet/kushtet që parashikoheshin në Nenin 7 të Vendimit Nr. 1/80. Bazuar në faktin që ajo vazhdonte të jetonte me prindërit e saj, edhe pas kësaj periudhe pasi martesa e saj nuk kishte ndikuar në këtë gjë, në 7 nëntor 2003 ankimon vendimin për dëbimin e saj. Pas rrëzimit të këtij ankimi, ajo paraqet një kërkesë në Gjykatën e Shkallës së Parë në Hagë, duke kërkuar pezullimin e vendimit të dëbimit të saj.
 Njoftime

Mbylle