Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Konventa midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë. Ligji Nr. 7760 / 14.10.1993

Nga këndvështrimi i të drejtave të grave dhe fëmijëve instrumenti ka efekt te drejtpërdrejtë ne aspektet e mbrojtjes së të drejtave të grave dhe fëmijëve, në kushtet e dhënies së ndihmës së ndërsjellë gjyqësore si dhe trajtimit të barabartë të tyre për çështje civile dhe penale
 
Konventa u mundëson palëve kërkimin e ndërsjelltë të ndihmës gjyqësore, në çështjet civile (përfshirë çështjet tregtare e familjare) dhe çështjet penale. Ajo trajton konceptin e ndihmës gjyqësore, e cila konsiston në kryerjen e veprimeve të ndryshme proceduriale, si transmetim dhe dorëzim dokumentash; kryerje kërkimesh; vënie në dorë dhe dorëzim provash; kryerje ekspertize; marrje në pyetje të të akuzuarit, të dëshmitarit, të ekspertit, të paditësit e të paditurit, etj. Për realizimin e ndihmës gjyqësore, palët do të komunikojnë nëpërmjet autoriteteve qëndrore.
 
Konventa përmban rregulla mbi njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore, të dhëna nga gjykatat e palëve kontraktuese. Në bazë të Konventës mund të njihen dhe zbatohen vendimet gjyqësore, të dhëna për çështje civile, çështjet penale dhe vendimet e arbitrazhit.
 
Po ashtu përmes saj është rregulluar ekstradimi reciprok i personave që ndiqen penalisht në njërin shtet kontraktues. Janë parashikuar rastet kur nuk lejohet ekstradimi, arrestimi për llogari të ekstradimit, dorëzimi i personit, si dhe dorëzimi i objekteve dhe informacioneve në lidhje me çështjet penale.
 Njoftime

Mbylle