Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Konventa Nr.105 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës -Mbi heqjen e punës së detyruar-.Ligji Nr. 8086 / 13.3.1996

Nga këndvështrimi i të drejtave të grave dhe fëmijëve, instrumenti mbron gratë dhe fëmijët nga puna e detyruar, duke vendosur detyrimin e shteteve anëtare për  të marrë masa të efektshme për heqjen e menjëhershme dhe të plotë të të gjitha formave të punës së detyruar ose të detyrueshme.
 
Kjo Konventë është përgatitur nga Organizata Ndërkombëtare e Punës me qëllim marrjen e masave nga ana e shteteve ratifikuese të saj për heqjen e të gjitha formave të punës së detyruar. Sipas Konventës, çdo anëtar i Organizatës Ndërkombëtare të Punës që e ratifikon këtë Konventë, angazhohet të marrë masa të efektshme për heqjen e menjëhershme dhe të plotë të punës së detyruar ose të detyrueshme.
Në bazë të Konventës, të gjitha shtetet që e kanë ratifikuar atë kanë marrë përsipër angazhimin të heqin punën e detyruar ose të detyrueshme, dhe të mos e përdorin në asnjë formë. Në kuptim të kësaj Konvente, një punë do të quhet punë e detyruar ose e detyrueshme kur përdoret: a) si masë shtrëngimi ose edukimi politik, ose si masë ndëshkuese ndaj personave që kanë ose shprehin mendime politike apo shfaqin mospajtimin e tyre ideologjik ndaj rendit politik, shoqëror, ose ekonomik të vendosur; b) si metodë mobilizimi dhe përdorimi e fuqisë punëtore për qëllime të zhvillimit ekonomik; c) si masë e disiplinës në punë; d) si ndëshkim për pjesëmarrje në greva; apo e) si masë e diskriminimit racial, shoqëror, kombëtar apo fetar.
 Njoftime

Mbylle