Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Pedagogjik

 
Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës përbëhet nga:
 
 
1.  Drejtori;
2.  Pedagogët e brendshëm;
3.  Titullarët e lëndëve kryesore;
4.  Dy përfaqësues të Këshillit Drejtues;    
 
             
si më poshtë:
 
NR.        Emër  Mbiemër                                                                                                   Pozicioni    
1.

Prof.asoc.dr. Sokol SADUSHI

Drejtor i Shkollës së Magjistraturës/ Përgjegjës i së Drejtës Administrative 
2.

Prof.dr. Mariana SEMINI

Përgjegjëse e së Drejtës Civile 
3.

Prof.dr. Arta MANDRO

Përgjegjëse e së Drejtës Familjare 
4.

Arben RAKIPI

Përgjegjës i Formimit Fillestar/ Përgjegjës i së Drejtës Penale 
5.

Dashamir KORE

Përgjegjës i Procedurës Civile 
6.

Artan HAJDARI

Përgjegjës i të Drejtës Tregtare dhe Kompanive 
7.

Dr. Sokol BERBERI

Përgjegjës i Formimit Vazhdues /

Përgjegjës i shkrimit dhe arsyetimit ligjor

 

 

 

8.

Vangjel KOSTA

Pedagog i brendshëm 

 

9.

Prof.dr. Xhezair ZAGANJORI  

          

Përgjegjës i të Drejtave të Njeriut/ E drejta e BE-së 
10.

Prof.dr. Artan HOXHA

Përgjegjës i Procedurës Penale
11.

Prof.dr. Evis ALIMEHMETI

Përgjegjëse e etikës profesionale
12.

Artan GJERMENI

Përfaqësues i Këshillit Drejtues/ Gjyqtar 
13.

Perikli ZAHARIA

Përgjegjës i së Drejtës Kushtetuese 
14.

Dritan RRESHKA

Përfaqësues i Këshillit Drejtues/ Prokuror Njoftime

Mbylle