Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Pedagogjik

 
Këshilli Pedagogjik përbëhet nga:
 
 
1.   Drejtori i Shkollës së Magjistraturës
2.   Pedagogët e brëndshëm të Shkollës.
3.   Titullarët e lëndëve kryesore
4.   Dy perfaqesues te Keshillit Drejtues te Shkolles     
 
             
si më poshtë:
 
NR.        Emer  Mbiemer                                                                                                   Pozicioni    
1.

Prof.Asoc.Dr. Sokol SADUSHI

Drejtor i Shkolles se Magjistratures/ Pergjegjes i Te Drejtes Administrative

2.

Prof.Dr. Mariana SEMINI

Pergjegjese e Te Drejtes Civile
3.

Prof.Dr. Arta MANDRO

Pergjegjese e Formimit Vazhdues/ Pergjegjese e Te Drejtes Familjare

4.

Arben RAKIPI

Pergjegjes i Formimit Fillestar/ Pergjegjes i Te Drejtes Penale
5.

Dashamir KORE

Pergjegjes i Procedures Civile
6.

Artan HAJDARI

Pedagog i Te Drejtes Civile
7.

Prof.Dr. Artan HOXHA

Pergjegjes i Procedures Penale
8.

Dr. Altina XHOXHAJ

Pergjegjese e Te Drejtes Tregtare
9.

Perikli ZAHARIA

Pergjegjes i Te Drejtes Kushtetuese
10.

Prof.Dr. Xhezair ZAGANJORI  

          

Pergjegjes i Te Drejtave te Njeriut/ E Drejta e BE-se
11.

Dr. Sokol BERBERI

Pergjegjes i Shkrimit Arsyetimit Ligjor
12.

Prof.Dr. Evis ALIMEHMETI

Pergjegjese e Etikes Profesionale
13.

Artan GJERMENI

Perfaqesues i Keshillit Drejtues/ Gjyqtar
14.

Vangjel KOSTA

Pedagog i Brendshëm
15.

Dritan RRESHKA

Perfaqesues i Keshillit Drejtues/ Prokuror

Njoftime

Mbylle