Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2006

Jeta Juridike Nr.3 SHTATOR 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Zef Brozi, LL.M
Gjyqësori, pushteti më pak i rrezikshëm dhe me pak i kuptueshem midis tri degeve të qeverisjes
 
Dr. Arta Vorpsi   
Aspekte kushtetuese të kufizimit të së drejtës së jetës
-rasti i “goditjes per vdekje” nga forcat e policise
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Dr.Vladimir Kristo
Prapë për prokurorin
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPERI
Aida Gugu, LL.M
Procesi i integrimit dhe sfidat e reformimit të
pushtetit gjyqesor
 
SHKRIME NGA AUTORË KOSOVARË
Mr.Sc.Rustem Qehaja
Instituti i Shkaktimit të dëmit me mjet motorik
dhe sigurimi sipas legjislacionit aktual në Kosovë
 
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Genta Tafa (Bungo), MA
Analizë e Konventës Model të OECD-së
për shmangien e tatimeve të dyfishta
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Brikena Lubonja, kandidatë-gjyqtarë
Disa mendime mbi ligjin nr.9380, datë 28.04.2005
“Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera lidhur me të” 
 
Emiljano Ruli, magjistrat, gjyqtar
Habeas Corpus
 
 
Jeta Juridike Nr.4 DHJETOR 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Paul A.Magnuson
Forcimi i integritetit të organeve të drejtësisë, kërkesë themelore
për një shoqëri demokratike të bazuar në zbatimin e ligjit
 
Adnor Shameti
Liria dhe siguria e personit, arresti dhe ndalimi
 
Denar Biba, MA
Pezullimi në gjykimin kushtetues
 
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
 
Admir Belishta
Disa mendime në lidhje me problemet e hasura nga praktika gjyqësore
gjatë zbatimit të nenit 298 të Kodit Penal
 
Bujar Musta
Kompetenca tokësore e Gjykatës të Shkallës së Parë
sipas dispozitave procedurale
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
 
Ledina Mandia, LL.M
Rëndësia dhe përmbajtja e ligjit”Për masa ndaj
dhumës në marrëdhëniet familjare
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËERKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
Kontributi i të Drejtës Ndërkombëtare për të garantuar një mjedis
ekologjik sa më të sigurt për fëmijët dhe brezat që do vijnë
 
Klentiana Mahmutaj
Sistemi juridik dhe profesioni i avokatit në Mbretërinë e Bashkuar
-Disa aspekte-
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Rudina jasini, LL.M
Regjimet e sekuestrimit dhe konfiskimit në Shqipëri
 
Elvana Cicolli
Dokumenti informatik dhe procesi i të provuarit
 
ENGLISH SUMMARY
Rudina Jasini (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën anglezeNjoftime

Mbylle