Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2008

Jeta Juridike Nr.3 MARS 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
RUBRIKA 1 - ARTIKUJ TEORIKE
Artikull nga Fehmi Sufaj……………………………………………..5
Artikull nga Admir Belishta……………………………………….29
RUBRIKA 2 - OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Artikull nga Besnik Muçi.....................................................................61
RUBRIKA 3 - NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Artikull nga Klodian Rado..................................................................65
RUBRIKA 4 - NJOHJE ME PERVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE dHE PRAKTIKE
Artikull nga Manjola Xhaxho.............................................................82
Artikull nga Lulzim Lelçaj..................................................................92
RUBRIKA 5 - ENGLISH SUMMARY
Përmbledhje e artikujve në gjuhën angleze
përkthyer nga Andi Papaproko.....................................................103
 
 
Jeta Juridike Nr.4 DHJETOR 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKE
Prof. As. Dr. Arta Mandro - Balili
Parimi i interesit me te larte te femijes, rendesia dhe sfidat e zbatimit te tij
Alma (Vokopola) Faskaj dhe Eda Kalaja
Pjesemarrja e femijeve dhe legjislacioni shqipetar
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Oriona Muçollari
Praktika gjyqesore ne Shqiperi ne lidhje me raportin pushtet vendor-pushtet qendror
Elsa Toska (Dobjani)
Parimi i sigurise ]uridike
Engjellushe Tahiri
Forma e kontrates se shitjes se pasurive te paluajtshime dhe rendesia e saj
ZHVILLIME NE TE DREJTEN NDERKOMBETARE TEOR1KE DHE PRAKTIKE
Denar Biba
Parimet kushtetuese dhe roli i gjykates kushtetuese ne mbrojtje te tyre
SHKRIME NGA JURISTE TE RINJ
Zeta Terpollari
Disa çeshtje per diskutim mbi objektin e padise mohuese
Luljeta Kodra
E drejta e nderhyrjes humanitare te paautorizuar
Eriselda Bala
Denimi penal i personit juridik
ENGLISH SUMMARY
Përkthyer nga Andi Papaproko
Përmbledhje e artikujve në gjuhën anglezeNjoftime

Mbylle