Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Përshkrimi

Biblioteka e shkollës së  Magjistraturës është  krijuar njëkohësisht  me hapjen e shkollës së Magjistraturës në vitin 1997, dhe ka si mision tu shërbejë  kandidatëve për  magjistratë dhe stafit akademik dhe administrativ të shkollës, në ndihmë të zhvillimit të procesit mësimor dhe aktiviteteve të tjera për të cilat është e angazhuar Shkolla. Fondi i Bibliotekës pasurohet vazhdimisht me literature bashkëkohore. Biblioteka ofron kushte shumë të mira studimi dhe një fond të gjerë veprash jo vetëm në gjuhën shqipe,por dhe në gjuhë të tjera. Përvec stafit akademik, administrativ dhe kandidatëve për magjistratë kanë të drejtë të shfrytëzojnë Bibliotekën e Shkollës dhe anëtarë të Këshillit Drejtues të Shkollës, gjyqëtarë dhe prokurorë në detyrë, pedagog të jashtëm, ekspertë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka e Shkollës së Magjistraturës është tashmë pjesë e sistemit COBISS.net, një sistem i rregjistrimit bibliografik dhe katalogimit të përbashkët online për të gjithë Europën Juglindore. Bazën e të dhënave e gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=92027&mode=5

Biblioteka e Shkollës së Magjistraturës është në fillesat e rregjistrimit bibliografik në bazën tonë lokale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bibiotekën e Shkollës së Magjistraturës gjendet koleksioni i plotë i botimeve periodike si revista shkencore "Jeta Juridike", revista "Magjistrati" dhe titujt e librave të botuar nga Shkolla e Magjistraturës.

Njoftime

Mbylle