Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Drejtues

 
Nr.
 
EMER MBIEMER PROFESIONI/INSTITUCIONI POZICIONI NE KËSHILL
1

 

Kryetar i Gjykatës së Lartë / Kryetar i Këshillit Drejtues 
Kryetar
2

 Olsian Cela

 

Prokuror i Përgjithshëm / Zëvendëskryetar i Këshillit Drejtues  Zv/Kryetar

 Naureda     Llagami

 

Kryetar i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Anëtar

4

Gent Ibrahimi

 

Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
 
Anëtar
5

Etilda Gjonaj

 

Ministre e Drejtësise

 

 

 

Anëtar
6

  

Prokuror/ Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë

 

 

Anëtar
7

Artan  Gjermeni

 Gjyqtar/ Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Anëtar
8

Jonida Gaba

  

 

 Keshilltare/ Ministria e Drejtësise

Anëtar
9

 

 Avokati i Përgjithshëm i Shtetit

 

 

Anëtar
10

Maksim Haxhia

 Kryetar i Dhomës së Avokatisë

Anëtar
11

Aurela Anastasi

 Anëtare e Komisionit të   Vlerësimit të Titujve   Akademike, Ministria e Arsimit

 

 

 

 

Anëtar
12

Arben Rakipi  

   

Përgjegjës i Programit të Formimit Fillestar

 

 

 

 

Anëtar
13

Sokol Berberi

 Përgjegjës i Formimit   Vazhdues

 

 

 

 

Anëtar
14

Mariana Semini

  

 Pedagoge e brendshme e   Shkollës së Magjistraturës

Anëtar
15 

Artan Hajdari

  

 Pedagog i brendshëm i   Shkollës së Magjistraturës

Anëtar
16

Gjergji Baçi

 Kandidat për magjistrat /   Shkolla e Magjistraturës viti i   tretë Anëtar
17

Ledio Sali

 

 Kandidat për magjistrat /   Shkolla e Magjistraturës viti i   parë Anëtar


 Njoftime

Mbylle