Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Drejtues

Shënim: Brenda 30 ditëve nga konstituimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë zgjidhen anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues, të cilët do të plotësojnë vendet që krijohen për efekt të këtij ligji. Me zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, këta janë edhe anëtarë të Këshillit Drejtues.
 
Nr.
 
EMER MBIEMER PROFESIONI/INSTITUCIONI POZICIONI NE KËSHILL
1

Xhezair Zaganjori

Kryetar i Gjykatës së Lartë / Kryetar i Këshillit Drejtues 
Kryetar
2

Arta Marku

Prokuror i Përgjithshëm / Zëvendëskryetar i Këshillit Drejtues  Zv/Kryetar
3   Kryetar i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Anëtar

4

 

Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
 
Anëtar
5

Artan  Gjermeni  

Gjyqtar/ Gjykata e RrethitTiranë

 

 

 

Anëtar
6

 Dritan Reshka

  

Prokuror/ Prokuroria e Rrethit Tiranë

 

 

Anëtar
7

Toni Gogu

  

 Zv/ minister i Drejtësise

 

 

 

 

Anëtar
8

Jonida Gaba  

 

Drejtore Kabineti / Ministria e    Drejtësisë

Anëtar
9

Alma Hicka       

 

 Avokati i Përgjithshëm i Shtetit

 

 

 

 

Anëtar
10

Maksim Haxhia

 Kryetar i Dhomës së Avokatisë

Anëtar
11

Aurela Anastasi

 Anëtare e Komisionit të   Vlerësimit të Titujve   Akademike, Ministria e Arsimit

 

 

 

 

Anëtar
12

Sokol Sadushi

 Drejtor i Shkollës së   Magjistraturës


 

 

 

Anëtar
13

Arben Rakipi  

   

 Përgjegjës i Formimit Fillestar

 

 

 

 

Anëtar
14

Sokol Berberi

 Përgjegjës i Formimit   Vazhdues

 

 

 

 

Anëtar
15

Mariana Semini

  

 Pedagoge e brendshme e   Shkollës së Magjistraturës

Anëtar
16 

Artan Hajdari

  

 Pedagog i brendshëm i   Shkollës së Magjistraturës

Anëtar
17

Mediana Meta

  

 Kandidate për magjistrate /   Shkolla e Magjistraturës viti i   tretë Anëtar
18

Mirjan Mustafaj

  

 Kandidat për magjistrat /   Shkolla e Magjistraturës viti i   dytë AnëtarNjoftime

Mbylle