Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Drejtues

Shënim: Brenda 30 ditëve nga konstituimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë zgjidhen anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues, të cilët do të plotësojnë vendet që krijohen për efekt të këtij ligji. Me zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, këta janë edhe anëtarë të Këshillit Drejtues.
 
Nr.
 
EMER MBIEMER PROFESIONI/INSTITUCIONI POZICIONI NE KËSHILL
1

Xhezair Zaganjori

Kryetari i Gjykatës së Lartë 
Kryetar
2

Adriatik Llalla

Prokuror i Pergjithshëm Zv/Kryetar
3   Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Anëtar

4

 

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
 
Anëtar
5

Arben Isaraj

Zv/ Minister i Drejtesise

Anëtar
6

 

 

Anëtar
7

Maksim Haxhia

Kryetar i Dhomes se Avokatise

Anëtar
8

Sokol Sadushi

Drejtor i Shkollës së Magjistraturës Anëtar
9

Artan Gjermeni

   

Gjyqtar/ Gjykata e RrethitTiranë Anëtar
10

Dritan Reshka

     

Prokuror/ Prokuroria e Rrethit Tirane Anëtar
11

Arben Rakipi  

   

Përgjegjes i Formimit Fillestar Anëtar
12

Arta Mandro

Pergjegjese e Formimit Vazhdues Anëtare
13

Mariana Semini

  

Pedagoge e Brendshme e Shkolles se Magjistratures Anëtare
14

Artan Hajdari

  

Pedagog i Brendshem i Shkolles se Magjistratures Anëtar
15

Aurela Anastasi

Anetare e Komisionit te Vleresimit te Titujve Akademike, Ministria e Arsimit Anëtare
16 

Alma Hicka       

 

Avokati i Përgjithshëm i Shtetit Anëtare
17

Mediana Meta

  

Studente/ Shkolla e Magjistraturës viti i dytë Anëtare
18

Mirjan Mustafaj

  

Student/ Shkolla e Magjistraturës viti i parë Anëtar

Njoftime

Mbylle