Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Foto nga ceremonia e diplomimit te magjistratëve

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2018

 Diplomimi i magjistratëve në vitin 2016

 Diplomimi i magjistratëve në vitin 2015

  

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2014

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2013

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2012

 Diplomimi i magjistratëve në vitin 2011

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2010

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2009Njoftime

Mbylle