Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

The Candidates for Magistrate "Judge" and "Prosecutor" 2005-2008

  • Judges nominated in October 2008
 
Nr. Name      Lastname  Nomination place
 
1. Rezarta      Mataj          Kavaja
 
2. Sonjela      Voskopi       Korca
 
3. Esmeralda Çeka           Lushnja
 
4. Enerjeta     Deraj           Kavaja
 
5. Alma          Hoxha         Kruja
 
6. Vojsava     Osmanaj     Korca
 
7. Matilda       Shalla         Fier
 
8. Irida          Kacerja       Shodër
 
9. Gentian      Hamiti         Fier
 
10. Ervin        Trashi         Gjirokastra
 
  • Prosecutors nominated in October 2008
 
Nr. Name   Lastname   Nomination place
 
1. Mirela      Çano           Lezha
 
2. Erida        Lamka         Elbasan
 
3. Ida          Ahmetlli         Lac
 
4. Klodian    Braho          Berat
 
5. Dorina     Sadikllari     Pogradec
 
6. Anisa       Qilimi             Kruja
 
7. Dhorina    Theodhori    Korca
 
8. Flora        Çela               Vlorë
 
9. Natasha   Shallapi       Gjirokastra
 
10. Asllan     Bajramaj     Gjirokastra
 
11. Saimir    Bahiti             VlorëInformations

Mbylle