Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

ECHR Judgments for Albania, 2018

1. Judgment in the case of Sharxhi and Others v. Albania, application no.10613/16, published in the Official Journal no. 120, date 10.08.2018.
2. Judgment in the case of Pihoni v. Albania, application no.74389/13, published in the Official Journal no. 107, date 20.07.2018.
3. Judgment in the case of Eglantina BAKIU and Others against Albania and 16 other applications, application no.43928/13, published in the Official Journal no.141, date 03.10.2018.
4. Judgment in the case of Topi v. Albania, application no.14816/08, published in the Official Journal no. 145, date 11.10.2018.
5. Judgment in the case of Muca v. Albania, application no.57456/11, published in the Official Journal no. 142, date 05.10.2018.
6. Judgment in the case of Malo v. Albania, application no.72359/11, published in the Official Journal no. 142, date 05.10.2018.
7. Judgment in the case of Hysi v. Albania, application no.72361/11, published in the Official Journal no. 142, date 05.10.2018.
8. Judgment in the case of Karemani v. Albania, application no.48717/08, date 25 September 2018.
9. Judgment in the case of Frroku v. Albania, application no.47403/15, date 18 September 2018.Informations

Mbylle