Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2018

  • Jeta Juridike Nr.1 Viti 2018
Tabela përmbledhëse
 
Rubrika - Artikuj teorikë.
 
1.      Prof. dr. Arta Mandro (Balili) - Veçoritë e komunikimit dhe të etikës në çështjet familjare e të dhunës në familje.
 
Rubrika  – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike.
 
2.      Prof. dr. Mariana Semini (Tutulani) - “E drejta për t’u harruar” dhe balanca midis mbrojtjes së të dhënave private dhe lirisë së shprehjes. (Legjislacion dhe jurisprudencë nga GJED-ja, GJEDNJ-ja dhe ajo shqiptare).
 
Rubrika – Opinione dhe debat juridik
  
3.      Florjan Kalaja - Akti nënligjor normativ ndërmjet kontrollit kushtetues dhe gjyqësor
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore.
 
4.      Borana Mustafaraj - Natyra juridike e kontratës së kaparit, funksioni ekonomik i saj dhe praktika gjyqësore
5.      Kreshnik Ajazi - Gjykimi me marrëveshje ose “drejtësia e negociuar”
 
Rubrika – “Artikuj të spikatur. Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm  ndërkombëtarë”.
 
6.      Hapja e vitit gjyqësor, 26 janar 2018, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. Fjala e mbajtur nga Koen Lenaerts - Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian: krijimi i sinergjive të përbashkëta në fushën e mbrojtjes së të drejtave themelore. -  Përktheu - Renis Zaganjori LLM   Njoftime

Mbylle