Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit me Akademinë e Sigurisë

  • Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit me Akademinë e Sigurisë / 6 korrik 2018
Shkolla e Magjistraturës dhe Akademia e Sigurisë, duke pasur në konsideratë marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet tyre, në kuadër të të cilave janë realizuar bashkëpunime të mëparshme të frytshme si dhe duke qënë të ndërgjegjshëm për nevojën e konsolidimit të këtyre marrëdhënieve, nën mbështetjen dhe monitorimin e projektit PAMECA V, sot më datë 06/07/2018, nënshkruan ndërmjet tyre një Memorandum Mirëkuptimi. Ky memorandum u nënshkrua respektivisht nga Drejtori i Shkollës së Magjistraturës Prof. Asc. Dr. Sokol Sadushi dhe nga Rektori i Akademisë së Sigurisë Drejtues i Lartë Dr. Bilbil Memaj.
Përmbajtja e këtij memorandumi konsiston në konsolidimin e veprimtarisë profesionale të Shkollës së Magjistraturës dhe Akademisë së Sigurisë në drejtim të bashkëpunimit në fushën e mësimdhënies, të forcimit të kapaciteteve profesionale të stafeve akademike, kërkimore e shkencore, si dhe të organizmit të aktiviteteve të përbashkëta në interes të dy insitucioneve.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle