Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

30 maj 2018 / Njoftim mbi rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për formimin fillestar”

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, njofton rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për formimin fillestar” - Kategoria: III-b
 
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Sekretar shkencor për formimin fillestar”, në Sektorin e Formimit Fillestar, si më poshtë:
 
  1. Rinald Pacara me 81 pikë
  2. Altin Shano me 75 pikë
  3. Arlinda Kruja me 70 pikëNjoftime

Mbylle