Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

24 maj 2018 / Njoftim fituesi për vendin vakant “Sekretar shkencor për formimin fillestar” - Kategoria: III-b

NJOFTIM
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin/pozicionet:
1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për formimin fillestar” - Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) janë: 
  1. Altin Shano
  2. Arlinda Kruja
  3. Rinald Pacara Njoftime

Mbylle