Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

22 maj 2018 / Njoftim mbi miratimin e rezultateve të testimit për vlerësimin e subjekteve ex officio.

Njoftim mbi miratimin e rezultateve të testimit për vlerësimin e subjekteve ex officio
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, me Vendimin nr 17, datë 21.05.2018, miratoi rezultatet e të dy fazave të testimit, për vlerësimin e aftësive profesionale për subjektet e rivlerësimit ex officio, zhvilluar nga Shkolla e Magjistraturës në datat 7 -8 Maj 2018. Njoftime

Mbylle