Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim: Realizimi i procesit të csekretimit dhe shpallja e rezultateve për subjektet ex officio./ 14 maj 2018

Sot më datë 14 Maj, në orën 10.00 pranë ambjenteve të Shkollës së Magjistraturës u realizua shpallja e rezultateve dhe procesi i csekretimit per fazen e dyte te testit profesional te testimit te vleresimit te aftesive profesionale te subjekteve ex officio, te parashikuar ne piken 4 te nenit 179/b, te Kushtetutes se Republikes se Shqiperisë, në prani të Komisionit të Vlerësimit Profesional. Shpallja e rezultateve u bë pas sjelljes së kutisë nga përfaqësuesi I OSBE, ku mbaheshin zarfat në të cilët ishin shënuar emrat e gjithësecilit, e cila ishte depozituar pranë ambjenteve të tyre.

 Njoftime

Mbylle