Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Testimi i aftësive profesionale të subjekteve ex officio 7-8 Maj 2018

  • Testimi i aftësive profesionale të subjekteve ex officio
Në datat 7 dhe 8 maj u zhvillua testimi i aftësive profesionale të subjekteve ex officio, të parashikuar në nenin 179/b, pika 4 e Kushtetutës.
Në ditën e parë u zhvillua faza e parë Scan Tron, e cili konsistonte në zgjidhjen e një testi me alternativa nga fusha të ndryshme të së drejtës, si edhe pyetje të karakterit të përgjithshëm dhe të inteligjencës.
Faza e dytë konsistonte në zhvillimin e një testimi me përbërje të tezave me një pyetje teorike dhe tre raste nga praktika gjyqësore.
 
Testimi u zhvillua në ambjentet e Akademisë së Sigurisë, Sauk.
 
Testimi u zhvillua qetësisht dhe pa shfaqur  probleme në të dy ditët.
 
I gjithë procesi u monitorua në të dy ditët nga një grup monitoruesish kombëtarë dhe ndërkombëtarë si Misioni EURALIUS, OSBE, me profesion jo juristë.

 Njoftime

Mbylle