Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnues 21-22 Shkurt 2018

 

 
  • Sesion Trajnues 21 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, në bashkëpunim me Observator për të drejtat e fëmijëve, organizon sesionin trajnues me teme: " Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi "
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1(një) ditor dhe konkretisht ne daten 21 shkurt 2018, në Fier, me pjesëmarrës gjyqtarë të Gjykatave të Rrethit Gjyqësor Fier dhe Kavajë

Eksperte: Arta Mandro
Lehtesues:  Roland Jaupaj
Moderator: Entela Shedula
 
 
  • Sesion Trajnues 21-22 Shkurt 2018

Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme:  " Drejtësia penale për të mitur.

•           Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur);
•           Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës;
•           Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; 
•           Mbrojtja e të drejtave të të miturit dëshmitar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur);
•           Integrimi social dhe rehabilitimi i fëmijëve në konflikt me ligjin."

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 21-22 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë. 

Eksperte: Dita I: Ilir Panda; Ardit Mustafaj; Dita II: Ilir Panda; Daniela Shirka
Lehtesues: Gentian Habazaj


 

 

 
 Njoftime

Mbylle