Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues / 20 shkurt 2018

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues”.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil” (i ndryshuar) dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.”, po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues”.
Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesin e konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues”, si më poshtë:
  1. Znj. Pandorela KaçoriNjoftime

Mbylle