Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese. / 12 shkurt 2018

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:
  1. Përgjegjës i Formimit Fillestar - Kategoria: III-a
  2. Përgjegjës i Formimit Vazhdues - Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 16.02.2018, do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shkollës së Magjistraturës, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.Njoftime

Mbylle