Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 29-31 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 29-30 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: 
"Padia civile në procesin penal.
•           Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal;
•           Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 29-30 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte:  Dita I: Arben Rakipi; Fehmi Abdiu; Dita II: Arben Rakipi; Ardian Visha
Lehtesuese: Zeta Terpollari
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 30-31 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Bashkëpunimi ndërinstitucional në procesin e hetimit dhe gjykimit të veprave penale. Roli i Policisë Shkencore. Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me Policinë Shkencore."
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 30 - 31  janar 2018,  ne ambjentet e Shkolles se Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
 Njoftime

Mbylle