Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 22-23 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 22-23 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: 
"Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. Risitë e Kodit Penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji "Për shërbimin e provës" dhe dispozitat procedurale penale; Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim; Praktika gjyqësore; Marrëdhëniet e shërbimit të provës dhe prokurorisë"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 22-23 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Admir Belishta; Kasem Berberi
Lehtesues: Zeta Terpollari
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 22-23 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: 
"Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut, duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushë; Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Luftëtarët terroristë të huaj, Standardet ndërkombëtare lidhur me kriminalizimin e veprave penale të kryera prej tyre; Vështrim krahasues me legjislacionin penal shqiptar; Metodologjia hetimore dhe problemet e ndeshura në praktikë"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 22-23 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Klodian Kurushi; Dritan Reshka
Lehtesues: Daniela Shirka
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle