Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 10-11 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 10-11 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: "Ne Rishikimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë në procesin penal. Risitë e ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale", aktivitet i cili eshte menduar te zhvillohet ne nje trajnim dy ditor me pjesemarrjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nga rrethe te ndryshme. Ekspertë: Henrik Ligori / Idlir Peçi; Lehtësues: Florjan Kalaja.
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 10-11 JANAR 2018

Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme:Përfundimi i marrëdhënieve të punës me fokus mbi risitë e Kodit të Punës dhe praktika gjyqësore.  Risitë e ligjit nr. 136/2015 në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit, në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Risitë e ligjit nr. 136/2015 për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës.”, aktivitet i cili eshte menduar te zhvillohet ne nje trajnim dy ditor me pjesemarrjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nga rrethe te ndryshme. Ekspertë: Margarita Buhali, Enkeledi Hajro, Arta Mandro; Lehtësues: Bezart Kaçkini; Moderatore: Arta Mandro.

 

 

  • Aktivitet trajnues 5 ditor - Data 10 janar 2018
Tema: “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së Drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët”
 
Ky aktivitet do zhvillohet:
Në datat 10; 15; 17; 22; 24 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të tretë.
 
Aktiviteti organizohet nga “Qendra për Nisma Ligjore Qytetare”, në kuadrin e zbatimit të projektit “Përmirësimi i etikës gjyqësore të kandidatëve për magjistratë - kontribut për një sistem drejtësie të pakorruptuar”.me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Amasadës së SH.B.A-së në Tiranë me mbështjetjen e Shkollës së Magjistraturës.
 
Paneli i ekspertëve: 
Shkolla e Magjistraturës:  Sokol Sadushi,  Arta Mandro,  Marjana Semini, Perikli Zaharia, Evis Alimehmeti;
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare:  Aurela Anastasi;
Prokuroria Tiranë: Dritan Rreshka;
Psikiatre/psikoterapiste: Anita Pilika.
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle