Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 8-9 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 8-9 JANAR 2018
Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: 
"Masat e sigurimit personal.
•           Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit;
•           Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim;
•           Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit. Seanca e Vleresimit per masen e sigurise"
 
Ky aktivitet, është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne datën 8-9 janar 2018, tek Shkolla e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
Ekspertë të Shkollës së Magjistraturës: Dritan Reshka; Sokol Binaj
Lehtësues: Nurjeta Tafa
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 8-9 JANAR 2018
Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: 
 
"Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale"
 
Ky aktivitet, është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datat 8-9 janar 2018, tek Shkolla e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
Ekspertë të Shkollës së Magjistraturës: Sokol Ngresi; Anita Pilika

 

Lehtësues: Gentjan Habazaj
 
 Njoftime

Mbylle