Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2017

  • Jeta Juridike Nr.1 Viti 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelë Përmbledhëse
  
Rubrika 1- Artikuj teorikë
 
-          Dr. Aleks Nikolli  - Amnistitë e shpeshta penale – amnezi kronike ndaj parimeve kushtetuese dhe të drejtës penale.
-          Denisa Asko  - Urrejtja nëpërmjet hapësirës kibernetike (cyberhate): cyberbullying – fenomeni i ri i dhunës midis të rinjve.
 
Rubrika 2 - Opinione dhe debat juridik
 
-          Marsela Dervishi  - Revokimi i vendimi të dënimit si një kërkesë e paraqitur në fazën e ekzekutimit të vendimit. Efekti i ligjit penal favorizues.

Rubrika 3 -  Njohje me praktikën gjyqësore

-          Artan Hajdari -  Natyra juridike e funksionit të brendshëm të shoqërive tregtare. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.
           
Rubrika 4 - Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
-          Prof. Vincenzo Barba -  Koncepti i Legut në të Drejtën Italiano-Evropiane.
 
-          Vendim i Gjykatës Federale Kushtetuese Gjermane për Kushtetutshmërinë e ligjit për marrjen e masave në parandalimin dhe luftën kundër terrorizmit.
 
-          Dr. Arta Vorpsi – Disa mendime mbi Vendimin e Gjykatës Kushtetuese Gjermane. 
 
  • Jeta Juridike Nr.2 Viti 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelë Përmbledhëse
 
Rubrika 1 - Artikuj teorikë
 
-         Bashkim Dedja & Dr. Elsa Toska - Kontrolli incidental sipas legjislacionit dhe praktikës së gjykatës kushtetuese të Shqipërisë
 
-         Prof. Dr. Eralda (Methasani) Çani - Rishikimi gjyqësor në Bashkimin Evropian. Roli i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në të drejtën administrative evropiane
 
Rubrika 2 - Opinione dhe debat juridik
 
-         Prof. asoc. dr. Luan Veliqoti - Natyra juridike e vendngjarjes dhe profili i autorit të saj
 
-         Irida Kacerja  - Indicia në procesin penal
 
Rubrika 3 - Njohje me praktikën gjyqësore
 
-         Ergys Gashi -  Mbi delegimin e veprimeve hetimore të prokurorit te policia gjyqësore
 
Rubrika 4 - Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-        Mosmarrëveshjet e zgjedhjeve parlamentare Në të drejtën e krahasuar.
 
  • Jeta Juridike Nr.3 Viti 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASQYRA E LËNDËS
  
Rubrika  - Artikuj teorikë
 
1.       Prof. asoc. dr. Sokol SADUSHI - Sistemi i centralizuar i kontrollit kushtetues përballë prirjes për decentralizimin e tij
 
Rubrika  – Opinione dhe debat juridik
 
2.       Prof. dr. Xhezair ZAGANJORI, & dr.  Erjon MUHARREMAJ - Ndryshimet klimatike. Zbatimi i shtyllës së tretë të Konventës së Aarhusit. Rasti i Shqipërisë
 
3.      Prof. asoc. dr. Flutura KOLA (Tafaj) - Lis pendens-a ndërkombëtare në juridiksionin gjyqësor shqiptar si risi në ligjin procedural shqiptar
 
Rubrika – Njohje me legjislacionin e ri
 
4 . Dr. Ronald ROHRER - Efektshmëria dhe përshpejtimi i gjykimit
 
Rubrika  – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
5.      Denisa ASKO - Kriptomonedhat: pyetjet, përgjigjet dhe problemet ligjore (Bitcoin: historia e implementimit nga Satoshi Nakamoto në Darknet)
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore
 
6. Olti SKRAME - Kompetencat lëndore të gjykatave administrative
 
Rubrika: Artikuj të spikatur, “botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
7. Laurence BURGORGUE-LARSENN - Jurisprudenca e gjykatave kushtetuese europiane mbi të drejtën e personave dhe të familjes  - Përktheu: Rudina SHIROKANjoftime

Mbylle