Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 18 Dhjetor 2017

  • Sesion trajnues 18 dhjetor 2017

Sot me date 18 dhjetor 2017 ne Hotel New York ne Vlore zhvillohet seminari me teme "Liria e shprehjes, drejtësia  dhe media. Standardet e parashikuara nga KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së; Reflektimi i tyre në kontekstin shqiptar.", me pjesemarrjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nga rrethe te ndryshme dhe me mbeshtetjen e Keshillit te Evropes. Eksperte jane: Darian Pavli, Edlira Petri dhe Margarita Buhali.

 
 
 
  • Sesion trajnues 18 dhjetor 2017
Aktualisht, sot ne date 18 Dhjetor, Shkolla e Magjistratures eshte duke zhvilluar trajnimin me teme “Gjykimi ne Gjykaten e Shkalles se Pare dhe te Apelit ne Kuadrin e Risive te Kodit te Procedures Civile” me pjesemarrjen e gjyqtareve dhe prokuroreve nga rrethe te ndryshme te Shqiperise. Eksperte jane: Vangjel Kosta, Dashamir Kore; Lehtesuese: Brikena Lubonja; Moderator: Agim Hysi.
 
 
 Njoftime

Mbylle