Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 11-12 Dhjetor 2017

  • Aktivitet trajnues 5 ditor
Tema: “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së Drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët
 
Ky aktivitet do zhvillohet:
Në datat: 11; 13; 19; 21; Dhjetor 2017 & 8 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të dytë;
Në datat 10; 15; 17; 22; 24 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të tretë.
 
Aktiviteti organizohet nga “Qendra për Nisma Ligjore Qytetare”, në kuadrin e zbatimit të projektit “Përmirësimi i etikës gjyqësore të kandidatëve për magjistratë - kontribut për një sistem drejtësie të pakorruptuar”.me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Amasadës së SH.B.A-së në Tiranë me mbështjetjen e Shkollës së Magjistraturës.
 
Paneli i ekspertëve: 
Shkolla e Magjistraturës:  Sokol Sadushi,  Arta Mandro,  Marjana Semini, Perikli Zaharia, Evis Alimehmeti;
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare:  Aurela Anastasi;
Prokuroria Tiranë: Dritan Rreshka;
Psikiatre/psikoterapiste: Anita Pilika.
 
 
 
  • Sesion Trajnues 12 dhjetor 2017
Ne bashkepunim me Keshillin e Evropes, dhe ne kuader te projektit JUFREX, Shkolla e Magjistratures organizon ne Durres seminarin per gjyqtare dhe prokurore ne detyre me titull: "Liria e Shprehjes dhe Media. Standardet e parashikuara nga KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ si dhe zbatimi i tyre ne kontekstin shqiptar". 
 
Gjate seminarit lektrojne ekspertet Flutura Kusari (Keshilli i Evropes) dhe ekspertet e Shkolles Znj. Edlira Petri dhe Margarita Buhali. Ne kete aktivitet trajtohen nen-tematikat si: 
 
1. Standardet e GJEDNJ per te drejten e lirise se shprehjes se medias: test me 3 hapa, roli i medias ne shoqerine demokratike dhe shpifja. 
2. E drejta kombetare per te drejten e lirise se shprehjes per gazetaret dhe kufizimet e saj. Zbatimi i standardeve nderkombetare ne Shqiperi.
3. Te drejtat dhe detyrimet e gazetareve ne ushtrimin e te drejtes se lirise se shprehjes. Nderhyrja tek e drejta e lirise se shprehjes ne emer te administrimit te mire te drejtesise dhe prezumimin e pafajesise se paleve ne procesin gjyqesor. 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 12 dhjetor 2017
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: "Masat e sigurimit personal.
•           Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit;
•           Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim;
•           Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit"
 
Ky aktivitet eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (një) ditor dhe konkretisht ne daten 12 dhjetor 2017, tek Hotel Kocibelli Korce, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë nen juridiksionin e Gjykates se Apelit Korce. 
 
Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Arben Rakipi; Henrik Ligori
Lehtesues: Admir Belishta
Moderator: Irma Balli
 
 
  • Sesion Trajnues 11-12 dhjetor 2017
Ne ambjentet e Hotel White Dream Tiranë, Shkolla e Magjistratures zhvillon per prokuroret dhe gjyqtaret seminarin me teme: “ Veprat penale ne fushen e krimit ekonomik dhe Korrupsionit” ku ne panelin drejtues referojne ekspertet: Luan Hasneziri; Madrid Kullolli dhe Erjon Bani. 
 
 Njoftime

Mbylle