Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Takim i Perbashket i Grupit te Punes per Drejtesine dhe Ballkanin Perendimor - Bruksel, 6-7 Dhjetor 2017

  • Takim i Perbashket i Grupit te Punes per Drejtesine dhe Ballkanin Perendimor
                                       Bruksel, 6-7 Dhjetor 2017
 
Ne kuader te bashkepunimit me Keshillin e Bashkepunimit Rajonal, Drejtori i Shkolles, z. Sadushi, po merr pjese ne takimin e perbashket te Grupit te Punes per Drejtesine dhe Ballkanin Perendimor, qe po zhvillohet ne Bruksel ne datat 6 dhe 7 dhjetor. Gjate takimit do te prezantohet draft raporti i rekomandimeve per rritjen institucionale te institucioneve te trajnimit gjyqesor ne nivel rajonal, si dhe rritjen e bashkepunimit rajonal ndermjet ITGJ-ve.
Takimi do te perfundoje me konkluzione per bashkepunimin e metejshem te perbashket ndermjet Institucioneve te Trajnimit Gjyqesor ne rajon, lehtesuar dhe mbeshtetur nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal.
 
 Njoftime

Mbylle