Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Teza të mëparshme të provimit

 1.    Teza e fazës së parë 
 2.    Teza e fazës së dytë     
 • Tezat e provimit të pranimit të kandidatëve për gjyqtarë 2013-2014 janë si më poshtë:  
 1. Teza e fazës së parë
 2.  Teza e fazës së dytë
 • Tezat e provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë 2015-2016  janë si më poshtë:

 1.  Teza e fazës së parë: (testi Inteligjencës)
 2.  Tezat e fazës së dytë:  Teza e Civiles, Teza e Dr. Penale, Teza e Procedure Civile, Teza e Procedure Penale, Teza e Dr. Administrative, Kazus e Drejte Civile,     Kazus Procedure Penale                
 • Tezat e provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë 2016-2017  janë si më poshtë:

        1. Teza e fazës së parë: Testi i Inteligjencës

        2. Teza fazës së dytë: Testi Profesional

 • Tezat e provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë për vitin akademik 2017-2018 janë si më poshtë:
 1. Teza e fazës së parë
 2. Teza e fazës së dytë

          Përgjigjet e tezave të provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë 2017-2018 janë afishuar në ambjentet e shkollës:

                  

 

 • Tezat e provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë për vitin akademik 2019-2020 janë si më poshtë:
 1. Testi i Inteligjences
 2.  Testi Profesional

      Përgjigjet e tezes se Testit Profesional të vitit akademik 2019-2020 janë afishuar në ambjentet e shkollës:

                 Njoftime

Mbylle