Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim mbi botimet në shitje nga Shkolla e Magjistraturës / 17 nentor 2017

NJOFTIM
 
Shkolla e Magjistraturës ju bën me dije se: boton nën emrin dhe kujdesin e  saj  revistën shkencore “Jeta Juridike”, si dhe botime të tjera të cilat trajtojnë në mënyrë shkencore problemet ligjore, duke synuar në unifikimin dhe analizimin e praktikës gjyqësore dhe juridike kombëtare e ndërkombëtare.
Po rendisim librat dhe numrat e revistave që janë në shitje, të cilat mund t’i gjeni në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë:
Revista “Jeta Juridike” Nr. 1, viti 2017;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 2, viti 2017;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 3, viti 2016;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 1, viti 2016;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 1, viti 2015;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 2, viti 2015;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 3, viti 2015;
Revista “Jeta Juridike” Nr. 4, viti 2015.
Libri “Jurisprudenca Kushtetuese e RF-së Gjermane”;
Libri “E drejta doganore”.
Për çdo informacion kontaktoni në adresën: jetajuridike@magjistratura.edu.al ose info@magjistratura.edu.al 
Tel: 042468825; 042468827/225 
Cel: 0682021004
Faleminderit ! Njoftime

Mbylle